Bilgi güvenliği

Bilgi güvenliği, bilgilerin izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma, veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemi. Bilgi güvenliği, bilgisayar güvenliği ve bilgi sigortası terimleri, sık olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bu alanlar alakalıdırlar ve mahremiyetin, bütünlüğün ve bilginin ulaşılabilirliğinin korunması hususunda ortak hedefleri paylaşırlar.

Türk Standartları Enstitüsü TSE tarafından Türkçeye çevrilerek yayınlanan TS ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi güvenliğini üç başlık altında inceler:

  • Gizlilik: Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunması
  • Bütünlük: Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olması
  • Kullanılabilirlik: Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olması

Bu makale, bilgi güvenliğinin genel bir özeti ve temel kavramlarını içerir.

Standardın 2013 Revizyonu olan ISO/IEC 27001:2013, 2013 yılının Ekim ayı içerisinde ISO tarafından yayınlanmıştır.

Türkçe çevirisi olan TS ISO/IEC 27001:2013, 2013 yılının Aralık ayı içerisinde yayınlanmıştır. ISO/IEC 27001:2005 standardı geçerliliğini Eylül 2015 sonunda kaybedecektir. ISO 27001 Standardının 2005 versiyonu kullanan firmaların Eylül 2015 sonuna kadar yeni standarda göre belgelenmesi zorunludur.

Standardın 2017 Revizyonu olan ISO/IEC 27001:2017, 2017 yılının Mart ayında ISO tarafından yayınlanmıştır. Türkçe çevirisi olan TS ISO/IEC 27001:2017, 2017 yılının Mayıs ayı içerisinde yayınlanmıştır.

KaynakçaDüzenle