Beni Kilab

Kilâb b. Rebîâ ya da Benî Kilâb b. Rebîâ, Arapçaبنو كلاب بن ربيعة) Büyük bir Arap kabilesidir.

Basra-Mekke yolu üzerinde Dâriye ve Rebeze koruluklarının Medine taraflarında yayılmışlardır. 630 yılında Mekke'nin Fethi'nden sonra Kilâb bin Rebîa'nın çeşitli kollarına mensup bir heyet Medine'ye gelerek kabileleri adına İslam'ı kabul etmişlerdir. İlk İslam fetihlerinin ardından bir bölümü Kufe ve Basra'ya, bir kısmı da Yukarı Mısır'daki Feyyum bölgesine iskan edilen Beni Kilab kabilesi daha sonraları Halep ve özellikle Şam çevresinde yoğunlaşmışlardır. 1024'te Halep'te Mirdasoğulları hanedanını kurarak Fâtımîler, Bizanslılar ve Selçuklu Türkleri ile mücadele etmişlerdir.[1]

KaynakçaDüzenle

Özel
  1. ^ Küçükaşçı 2002, s. 537-568.
Genel