Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi

19. Yüzyılın başlarında Türkiye'de kurulmuş olan ilk özel bilim derneği

Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi, 19. Yüzyılın başlarında Türkiye'de kurulmuş olan ilk özel bilim derneği. Başkanlığını İsmail Ferruh Efendi yapmaktaydı. Kurucu üyeleri ise dönem vakanüvisçilerinden Şanizade Ataullah Efendi, Kethüdazade Arif Efendi ve Farsça öğretmeni Fehim Süleyman Efendi idi. Derneğe üye olan kişiler düzenli olarak haftanın belirli günlerinden birinde İsmail Ferruh Efendi'nin Ortaköy'de bulunan evinde toplanırdı. Bu toplantılarda dersler ve konferanslar verilirdi. Melekpaşazade Abdülkadir Bey derneğin yönetim işleriyle sorumluyken Ferruh Efendi, Ataullah Efendi ve Arif Efendi de fen ve felsefe konularıyla ilgilenirdi. Dernek giderleri ders ve konferanslara katılım sağlayan izleyiciler tarafından karşılanırdı. Haftada bir gün çeşitli edebiyat yarışmaları düzenlenirdi. Nevadir ül-âsar adlı şiir antolojisi dernek tarafından yayımlandı. Derneğin kapanışı ise II. Mahmud zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve Bektâşi tekkelerinin kapatılması ile eş zamanlı oldu ve dernek yöneticileri sürgün edildi.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi (Milliyet bas.). İstanbul: Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi c.3. s. 1573. 

Dış bağlantılarDüzenle