Bayrakbilim

bayrakların tarihini, renklerini, sembollerini ve kullanımını araştıran bilimsel alan

Veksilloloji veya Bayrakbilim bayrakların tarihini, renklerini, sembollerini ve kullanımını araştıran bilimsel alandır. Sözcüğün kökeni Latince "bayrak" anlamına gelen vexillum ile Yunanca'daki "araştırma, çalışma" eki olan -loji'ye dayanmaktadır. Bayrak tasarımlarında altın oran kullanılabilir.

Uluslararası Bayrakbilimciler Federasyonu'nun bayrağı