Baryonlar listesi

Vikimedya liste maddesi

Baryonlar, üç kuarktan meydana gelen bileşik parçacıklardır. Birer kuark ile antikuarktan oluşan bozonlar gibi baryonlar da, yalnızca kuark veya antikuarkların oluşturduğu parçacıkların yer aldığı hadronlar grubuna dahildir. Kuarklardan meydana geldiği için baryonlarda güçlü etkileşim görülür. Her bir baryonun, kendisine karşılık gelen ve antibaryon olarak adlandırılan birer antiparçacık vardır. Antibaryonlarda, her bir kuark yerine bu kuarklara karşılık gelen antikuarklar bulunur.

İki yukarı kuark ile bir aşağı kuarktan meydana gelen bir baryon olan protonu gösteren diyagram.

Baryonlar, izospin (I) değeri ve kuark (q) içeriğine göre gruplara ayrılmaktadır. Nükleon (
N
), Delta (
Δ
), Lambda (
Λ
), Sigma (
Σ
), Ksi (
Ξ
) ve Omega (
Ω
) olmak üzere altı grup baryon bulunur. Bu sınıflandırmanın kuralları, Particle Data Group tarafından belirlenmektedir. Bu kurallara göre yukarı (
u
), aşağı (
d
) ve garip (
s
) kuarklar hafif; tılsım (
c
), alt (
b
) ve üst (
t
) kuarklar ise ağır kabul edilir. Bu kurallar, altı kuarktan herhangi üçünün meydana getirdiği her bir baryon için geçerlidir.[1] Üst kuarklar, Standart Model'in öngördüğüne göre yaklaşık 5×10-25 s olan ortalama yaşam süresinin güçlü etkileşime girebilmesi için yeterli olmamasından ötürü hadron oluşturamamaktadırlar.[2]

Baryonlar listesi değiştir

Aşağıda, bilinen veya varlığı tahmin edilen ve Particle Data Group tarafından onaylanan baryonların tamamı, toplam açısal momentum J = 12 ve J = 32 dizimlerine ve pozitif paritelerine göre listelenmektedir.[3] Bir tür kuarktan meydana gelen baryonlar, J = 32 dizilimde de var olabilir; ancak J = 12 dizilimindeki varlıkları Pauli dışarlama ilkesi gereğince engellenmektedir. İki tür kuarktan meydana gelen baryonlar, J = 12 ve J = 32 dizilimlerinde var olabilir. Üç tür kuarktan meydana gelen baryonlar ise, J = 12 ve J = 32 dizilimlerinde var olabilir. Bu baryonlar için iki J = 12 dizilimi mümkündür.

Listelerde yer alan sembollerin anlamı şu şekildedir: I (izospin), J (toplam açısal momentum), P (parite), u (yukarı kuark), d (aşağı kuark), s (garip kuark), c (tılsım kuark), b (alt kuark), Q (yük), B (baryon sayısı), S (gariplik), C (tılsım), B′ (altlık).

Listelerde antibaryonlar yer almamaktadır. Baryonlardaki her bir kuarkın, kendisine denk gelen antikuarkı ile değiştirilmesi ve Q, B, S, C, B′ sembollerinin ters işaretli yapılması ile antibaryonlar elde edilebilmektedir. Adlarının yanında işareti olan baryonların varlığı Standart Model'e göre tahmin edilmekte olup henüz keşfedilmemiştir. Kırmızı renkle gösterilen değerler henüz deneyler esnasında gözlemlenmemiş olup kuark modeline göre bu şekilde tahmin edilmekte ve yapılan ölçümlerle tutarlılık göstermektedir.[4][5]

JP = 12+ baryonlar değiştir

Parçacık adı Sembol Kuark içeriği Değişmez kütlesi (MeV/c2) I J P Q (e) S C B' Ortalama yaşam süresi (s) Yaygın olarak
bozunduğu
Proton[6]
p
/
p+
/
N+

u

u

d
938,2720813(58)[a] 12 12+ +1 0 0 0 Kararlı[a] Gözlemlenmedi
Nötron[7]
n
/
n0
/
N0

u

d

d
939,5654133(58)[a] 12 12+ 0 0 0 0 (8,800±1)×10+2[b]
p+
+
e-
+
ν
e
Lambda[8]
Λ0

u

d

s
1115,683±0,006 0 12+ 0 -1 0 0 (2,632±0,020)×10-10
p+
+
π-
ya da


n0
+
π0
Tılsımlı Lambda[9]
Λ+
c

u

d

c
2286,46±0,14 0 12+ +1 0 +1 0 (2,00±0,06)×10-13 http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-lambdac-plus.pdf 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Alt Lambda[10]
Λ0
b

u

d

b
5619,6±0,17 0 12+ 0 0 0 -1 (1,470±0,010)×10-12 http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-lambdab-zero.pdf 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Sigma[11]
Σ+

u

u

s
1189,37±0,07 1 12+ +1 -1 0 0 (8,018±0,026)×10-11
p+
+
π0
ya da


n0
+
π+

Sigma[12]
Σ0

u

d

s
1192,642±0,024 1 12+ 0 -1 0 0 (7,4±0,7)×10-20
Λ0
+
γ
Sigma[13]
Σ-

d

d

s
1197,449±0,030 1 12+ -1 -1 0 0 (1,479±0,011)×10-10
n0
+
π-
Tılsımlı Sigma[14]
Σ++
c

u

u

c
2453,97±0,14 1 12+ +2 0 +1 0 (2,91±0,32)×10-22[c]
Λ+
c
+
π+
Tılsımlı Sigma[14]
Σ+
c

u

d

c
2452,9±0,4 1 12+ +1 0 +1 0 >1,43×10-22[c]
Λ+
c
+
π0
Tılsımlı Sigma[14]
Σ0
c

d

d

c
2453,75±0,14 1 12+ 0 0 +1 0 (3,05±0,37)×10-22[c]
Λ+
c
+
π-
Alt Sigma[15]
Σ+
b

u

u

b
5811,3+0,9
-0,8
 ± 1.7
1 12+ +1 0 0 -1 6,8+2,7
-3,5
×10-23
[c]

Λ0
b
+
π+
Alt Sigma[d]
Σ0
b

u

d

b
Bilinmiyor 1 12+ 0 0 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Alt Sigma[15]
Σ-
b

d

d

b
5815,5+0,6
-0,5
 ± 1.7
1 12+ -1 0 0 -1 1,34+0,87
-1,15
×10-22
[c]

Λ0
b
+
π-
Ksi[16]
Ξ0

u

s

s
1314,86±0,20 12 12+ 0 -2 0 0 (2,90±0,09)×10-10
Λ0
+
π0
Ksi[17]
Ξ-

d

s

s
1321,71±0,07 12 12+ -1 -2 0 0 (1,639±0,015)×10-10
Λ0
+
π-
Tılsımlı Ksi[18]
Ξ+
c

u

s

c
2467,8+0,4
-0,6
12 12+ +1 -1 +1 0 (4,42±0,26)×10-13 http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-plus.pdf 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Tılsımlı Ksi[19]
Ξ0
c

d

s

c
2470,88+0,34
-0,80
12 12+ 0 -1 +1 0 1,12+0,13
-0,10
×10-13
http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-zero.pdf 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Tılsımlı Ksi prime[20]
Ξ′+
c

u

s

c
2575,6±3,1 12 12+ +1 -1 +1 0 Bilinmiyor
Ξ+
c
+
γ
(görüldü)
Tılsımlı Ksi prime[21]
Ξ′0
c

d

s

c
2577,9±2,9 12 12+ 0 -1 +1 0 Bilinmiyor
Ξ0
c
+
γ
(görüldü)
Çift tılsımlı Ksi[22]
Ξ++
cc

u

c

c
3621.40 ± 0.72 ± 0.27 ± 0.14 12 12+ +2 0 +2 0 Bilinmiyor
Λ+
c
+
K-
+
π+
+
π+
(görüldü)
Çift tılsımlı Ksi[e]
Ξ+
cc

d

c

c
Bilinmiyor 12 12+ +1 0 +2 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Alt Ksi[24]
ya da çağlayan B

Ξ0
b

u

s

b
5787,8±5,0 ± 1.3 12 12+ 0 -1 0 -1 Bilinmiyor http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xib-zero-xib-minus.pdf 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Alt Ksi[24]
ya da çağlayan B

Ξ-
b

d

s

b
5791,1±2,2 12 12+ -1 -1 0 -1 (1,56+0,27
-0,25
 ± 0.02)×10-12
http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xib-zero-xib-minus.pdf 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Alt Ksi asal
Ξ′0
b

u

s

b
Bilinmiyor 12 12+ 0 -1 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Alt Ksi asal
Ξ′-
b

d

s

b
Bilinmiyor 12 12+ -1 -1 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Ksi
Ξ0
bb

u

b

b
Bilinmiyor 12 12+ 0 0 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Ksi
Ξ-
bb

d

b

b
Bilinmiyor 12 12+ -1 0 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi
Ξ+
cb

u

c

b
Bilinmiyor 12 12+ +1 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi
Ξ0
cb

d

c

b
Bilinmiyor 12 12+ 0 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi asal
Ξ′+
cb

u

c

b
Bilinmiyor 12 12+ +1 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi asal
Ξ′0
cb

d

c

b
Bilinmiyor 12 12+ 0 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı Omega[25]
Ω0
c

s

s

c
2695,2±1,7 0 12+ 0 -2 +1 0 (6,9±1,2)×10-14 http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-omegac-zero.pdf 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Alt Omega[26]
Ω-
b

s

s

b
6071±40 0 12+ -1 -2 0 -1 (1,13+0,55
-0,42
 ± 0.02)×10-12
(
Ω-
+
J/ψ
görüldü)
Çift tılsımlı Omega
Ω+
cc

s

c

c
Bilinmiyor 0 12+ +1 -1 +2 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Omega
Ω0
cb

s

c

b
Bilinmiyor 0 12+ 0 -1 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Omega asal
Ω′0
cb

s

c

b
Bilinmiyor 0 12+ 0 -1 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Omega
Ω-
bb

s

b

b
Bilinmiyor 0 12+ -1 -1 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift tılsımlı alt Omega
Ω+
ccb

c

c

b
Bilinmiyor 0 12+ +1 0 +2 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı çift alt Omega
Ω0
cbb

c

b

b
Bilinmiyor 0 12+ 0 0 +1 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor

JP = 32+ baryonlar değiştir

Parçacık adı Sembol Kuark içeriği Değişmez kütlesi (MeV/c2) I J P Q (e) S C B' Ortalama yaşam süresi (s) Yaygın olarak
bozunduğu
Delta[27]
Δ++
(1232)

u

u

u
1232±2 32 32+ +2 0 0 0 (5,63±0,14)×10-24[c]
p+
+
π+
Delta[27]
Δ+
(1232)

u

u

d
1232±2 32 32+ +1 0 0 0 (5,63±0,14)×10-24[c]
π+
+
n0
ya da


π0
+
p+

Delta[27]
Δ0
(1232)

u

d

d
1232±2 32 32+ 0 0 0 0 (5,63±0,14)×10-24[c]
π0
+
n0
ya da


π-
+
p+

Delta[27]
Δ-
(1232)

d

d

d
1232±2 32 32+ -1 0 0 0 (5,63±0,14)×10-24[c]
π-
+
n0
Sigma[28]
Σ∗+
(1385)

u

u

s
1382,8±0,4 1 32+ +1 -1 0 0 (1,839±0,0041)×10-23[c]
Λ0
+
π+
ya da


Σ+
+
π0
ya da


Σ0
+
π+

Sigma[28]
Σ∗0
(1385)

u

d

s
1383,7±1,0 1 32+ 0 -1 0 0 (1,83±0,25)×10-23[c]
Λ0
+
π0
ya da


Σ+
+
π-
ya da


Σ0
+
π0

Sigma[28]
Σ∗-
(1385)

d

d

s
1387,2±0,5 1 32+ -1 -1 0 0 (1,671±0,089)×10-23[c]
Λ0
+
π-
ya da


Σ0
+
π-
ya da


Σ-
+
π0
ya da

Tılsımlı Sigma[29]
Σ∗++
c
(2520)

u

u

c
2517,9±0,6 1 32 + +2 0 +1 0 (4,42±0,44)×10-23[c]
Λ+
c
+
π+
Tılsımlı Sigma[29]
Σ∗+
c
(2520)

u

d

c
2517,5±2,3 1 32 + +1 0 +1 0 >3,87×10-23[c]
Λ+
c
+
π0
Tılsımlı Sigma[29]
Σ∗0
c
(2520)

d

d

c
2518,8±0,6 1 32 + 0 0 +1 0 (4,54±0,47)×10-23[c]
Λ+
c
+
π-
Alt Sigma[30]
Σ∗+
b

u

u

b
5832,1±0,7 +1.7−1.8 1 32 + +1 0 0 -1 (5,7±1,8)×10-23[c]
Λ0
b
+
π+
Alt Sigma[e]
Σ∗0
b

u

d

b
Bilinmiyor 1 32 + 0 0 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Alt Sigma[30]
Σ∗-
b

d

d

b
5835,1±0,6 +1.7−1.8 1 32 + -1 0 0 -1 8,8+3,7
-3,6
×10-23
[c]

Λ0
b
+
π-
Xi[31]
Ξ∗0
(1530)

u

s

s
1531,80±0,32 12 32+ 0 -2 0 0 (7,23±0,40)×10-23[c]
Ξ0
+
π0
ya da


Ξ-
+
π+

Ksi[31]
Ξ∗-
(1530)

d

s

s
1535,0±0,6 12 32+ -1 -2 0 0 6,6+1,3
-1,1
×10-23
[c]

Ξ0
+
π-
ya da


Ξ-
+
π0

Tılsımlı Ksi[32]
Ξ∗+
c
(2645)

u

s

c
2645,9+0,5
-0,6
12 32 + +1 -1 +1 0 >2,1×10-22[c]
Ξ+
c
+
π0
(görüldü)
Tılsımlı Ksi[32]
Ξ∗0
c
(2645)

d

s

c
2645,9±0,5 12 32 + 0 -1 +1 0 >1,2×10-22[c]
Ξ+
c
+
π-
(görüldü)
Çift tılsımlı Ksi
Ξ∗++
cc

u

c

c
Bilinmiyor 12 32 + +2 0 +2 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift tılsımlı Ksi
Ξ∗+
cc

d

c

c
Bilinmiyor 12 32 + +1 0 +2 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Alt Ksi[33]
Ξ∗0
b

u

s

b
5945,5±0,8±2.2 12 32 + 0 -1 0 -1 (3,1±2,5)×10-22[c]
Ξ-
b
+
π+
(görüldü)
Alt Ksi
Ξ∗-
b

d

s

b
Bilinmiyor 12 32 + -1 -1 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Ksi
Ξ∗0
bb

u

b

b
Bilinmiyor 12 32 + 0 0 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Ksi
Ξ∗-
bb

d

b

b
Bilinmiyor 12 32 + -1 0 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi
Ξ∗+
cb

u

c

b
Bilinmiyor 12 32 + +1 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Ksi
Ξ∗0
cb

d

c

b
Bilinmiyor 12 32 + 0 0 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Omega[34]
Ω-

s

s

s
1672,45±0,29 0 32+ -1 -3 0 0 (8,21±0,11)×10-11[c]
Λ0
+
K-
ya da

Ξ0
+
π-
ya da


Ξ-
+
π0

Tılsımlı Omega[35]
Ω∗0
c
(2770)

s

s

c
2765,9±2,0 0 32 + 0 -2 +1 0 Bilinmiyor
Ω0
c
+
γ
Alt Omega
Ω∗-
b

s

s

b
Bilinmiyor 0 32 + -1 -2 0 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift tılsımlı Omega
Ω∗+
cc

s

c

c
Bilinmiyor 0 32 + +1 -1 +2 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı alt Omega
Ω∗0
cb

s

c

b
Bilinmiyor 0 32 + 0 -1 +1 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift alt Omega
Ω∗-
bb

s

b

b
Bilinmiyor 0 32 + -1 -1 0 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Üç tılsımlı Omega
Ω++
ccc

c

c

c
Bilinmiyor 0 32 + +2 0 +3 0 Bilinmiyor Bilinmiyor
Çift tılsımlı alt Omega
Ω∗+
ccb

c

c

b
Bilinmiyor 0 32 + +1 0 +2 -1 Bilinmiyor Bilinmiyor
Tılsımlı çift alt Omega
Ω∗0
cbb

c

b

b
Bilinmiyor 0 32 + 0 0 +1 -2 Bilinmiyor Bilinmiyor
Üçlü alt Omega
Ω-
bbb

b

b

b
Bilinmiyor 0 32 + -1 0 0 -3 Bilinmiyor Bilinmiyor

Baryon rezonans parçacıkları değiştir

Aşağıdaki tabloda Particle Data Group tarafından onaylanmış baryon rezonanslarının adları, kuantum numaraları (bilinenler) ve deneysel durumları yer almaktadır.[4] Baryon rezonans parçacıkları, görece kısa yarı ömürlü ve daha yüksek kütleli olan hareketli baryonlardır.[36] Her parçacık için spin-parite (JP) değeri verilmiştir (bilinmeyenler boş bırakılmıştır). Güçlü bir şekilde bozunan parçacıkların JP değerleri, parçacık isimlerinin bir parçası olarak kabul edilmektedir.[4]

Anahtar
**** Varlığı kesin ve özellikleri en azından makul bir biçimde keşfedilmiş.
*** Varlığı oldukça muhtemel ile kesin arasında; ancak daha fazla teyit gerekli veya kuantum sayısı, branching fraction vs iyi bir şekilde belirlenmemiş.
** Varlığına dair kanıtlar yalnızca makul.
* Varlığına dair kanıtlar zayıf.
Nükleonlar Δ parçacıkları Λ parçacıkları Σ parçacıkları Ξ ve Ω parçacıkları Tılsımlı parçacıklar Alt parçacıklar
p 1/2+ **** Δ(1232) 3/2+ **** Λ 1/2+ **** Σ+ 1/2+ **** Ξ0 1/2+ **** Λ+c 1/2+ **** Λ0b 1/2+ ***
n 1/2+ **** Δ(1600) 3/2+ **** Λ(1405) 1/2- **** Σ0 1/2+ **** Ξ- 1/2+ **** Λc(2595)+ 1/2- *** Λb(5912)0 1/2- ***
N(1440) 1/2+ **** Δ(1620) 1/2- **** Λ(1520) 3/2- **** Σ- 1/2+ **** Ξ(1530) 3/2+ **** Λc(2625)+ 3/2- *** Λb(5920)0 3/2- ***
N(1520) 3/2- **** Δ(1700) 3/2- **** Λ(1600) 1/2+ *** Σ(1385) 3/2+ **** Ξ(1620) * Λc(2765)+ * Σb 1/2+ ***
N(1535) 1/2- **** Δ(1750) 1/2+ * Λ(1670) 1/2- **** Σ(1480) * Ξ(1690) *** Λc(2880)+ 5/2+ *** Σ*b 3/2+ ***
N(1650) 1/2- **** Δ(1900) 1/2- *** Λ(1690) 3/2- **** Σ(1560) ** Ξ(1820) 3/2- *** Λc(2940)+ 3/2- *** Ξ0b, Ξ-b 1/2+ ***
N(1675) 5/2- **** Δ(1905) 5/2+ **** Λ(1710) 1/2+ * Σ(1580) 3/2- * Ξ(1950) *** Ξ'b(5935)- 1/2+ ***
N(1680) 5/2+ **** Δ(1910) 1/2+ **** Λ(1800) 1/2- *** Σ(1620) 1/2- * Ξ(2030) 5/2? *** Σc(2455) 1/2+ **** Ξb(5945)0 3/2+ ***
N(1700) 3/2- *** Δ(1920) 3/2+ *** Λ(1810) 1/2+ *** Σ(1660) 1/2+ *** Ξ(2120) * Σc(2520) 3/2+ *** Ξb(5955)- 3/2+ ***
N(1710) 1/2+ **** Δ(1930) 5/2- *** Λ(1820) 5/2+ **** Σ(1670) 3/2- **** Ξ(2250) ** Σc(2800) *** Ω-b 1/2+ ***
N(1720) 3/2+ **** Δ(1940) 3/2- ** Λ(1830) 5/2- **** Σ(1690) ** Ξ(2370) ** Pc(4380)+ *
N(1860) 5/2+ ** Δ(1950) 7/2+ **** Λ(1890) 3/2+ **** Σ(1730) 3/2+ * Ξ(2500) * Ξ+c 1/2+ *** Pc(4450)+ *
N(1875) 3/2- *** Δ(2000) 5/2+ ** Λ(2000) * Σ(1750) 1/2- *** Ξ0c 1/2+ ***
N(1880) 1/2+ *** Δ(2150) 1/2- * Λ(2020) 7/2+ * Σ(1770) 1/2+ * Ω- 3/2+ **** Ξ′+c 1/2+ ***
N(1895) 1/2- **** Δ(2200) 7/2- *** Λ(2050) 3/2- * Σ(1775) 5/2- **** Ω(2250)- *** Ξ′0c 1/2+ ***
N(1900) 3/2+ **** Δ(2300) 9/2+ ** Λ(2100) 7/2- **** Σ(1840) 3/2+ * Ω(2380)- ** Ξc(2645) 3/2+ ***
N(1990) 7/2+ ** Δ(2350) 5/2- * Λ(2110) 5/2+ *** Σ(1880) 1/2+ ** Ω(2470)- ** Ξc(2790) 1/2- ***
N(2000) 5/2+ ** Δ(2390) 7/2+ * Λ(2325) 3/2- * Σ(1900) 1/2- * Ξc(2815) 3/2- ***
N(2040) 3/2+ * Δ(2400) 9/2- ** Λ(2350) 9/2+ *** Σ(1915) 5/2+ **** Ξc(2930) *
N(2060) 5/2- *** Δ(2420) 11/2+ **** Λ(2585) ** Σ(1940) 3/2+ * Ξc(2980) ***
N(2100) 1/2+ *** Δ(2750) 13/2- ** Σ(1940) 3/2- *** Ξc(3055) ***
N(2120) 3/2- *** Δ(2950) 15/2+ ** Σ(2000) 1/2- * Ξc(3080) ***
N(2190) 7/2- **** Σ(2030) 7/2+ **** Ξc(3123) *
N(2220) 9/2+ **** Σ(2070) 5/2+ *
N(2250) 9/2- **** Σ(2080) 3/2+ ** Ω0c 1/2+ ***
N(2300) 1/2+ ** Σ(2100) 7/2- * Ωc(2770)0 3/2+ ***
N(2570) 5/2- ** Σ(2250) *** Ωc(3000)0 ***
N(2600) 11/2- *** Σ(2455) ** Ωc(3050)0 ***
N(2700) 13/2+ ** Σ(2620) ** Ωc(3065)0 ***
Σ(3000) * Ωc(3090)0 ***
Ωc(3120)0 ***
Ξ+cc *
Ξ++cc ***

Notlar değiştir

 1. ^ a b c Proton ve nötronun kütleleri, temel yüklerinin görece daha az bilinmesinden ötürü MeV/c2 yerine atomik kütle birimleri (u) ile daha hassas ifade edilmektedir. Protonun kütlesi 1,007276466879(91) u, nötronun kütlesi ise 1,00866491588(49) u olarak gösterilir.
 2. ^ Serbest nötronlar için. Çoğu çekirdek içinde bulunan nötronlar kararlıdır.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Particle Data Group, rezonans genişliğini (Γ) vermektedir. Burada ise bunun yerine τ = ħΓ dönüşümü verilmiştir.
 4. ^ Parçacık henüz gözlemlenmedi.
 5. ^ Diğer deneysel veriyle uyuşmayan, tartışmalı bir keşif iddiası da vardır.[22][23]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Özel
 1. ^ Roos, M.; Wohl, C. G. (2008), Naming scheme for hadrons (PDF) (İngilizce), 26 Ocak 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF), erişim tarihi: 27 Eylül 2018 
 2. ^ Quadt, A. (2006). "Top quark physics at hadron colliders". European Physical Journal C (İngilizce). 48 (3). ss. 835-1000. Bibcode:2006EPJC...48..835Q. doi:10.1140/epjc/s2006-02631-6. 
 3. ^ Griffiths, David J. (2008). Introduction to Elementary Particles (İngilizce) (Gözden geçirilmiş 2. bas.). WILEY-VCH. s. 181-188. ISBN 978-3-527-40601-2. 
 4. ^ a b c Particle Data Group (2018). "Baryon Summary Table" (PDF). Chin. Phys. C (İngilizce). Cilt 40. s. 100001. 12 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Eylül 2018. 
 5. ^ Körner, J. G.; Krämer, M.; Pirjol, D. (1994). "Heavy Baryons". Progress in Particle and Nuclear Physics (İngilizce). Cilt 33. ss. 787-868. arXiv:hep-ph/9406359 $2. Bibcode:1994PrPNP..33..787K. doi:10.1016/0146-6410(94)90053-1. 
 6. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927165032/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-p.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  p+
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 7. ^ M. Tanabashi ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927125034/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-n.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  n0
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ M. Tanabashi ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927125033/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-lambda.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Λ
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 9. ^ M. Tanabashi ve diğerleri. (2018): 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180612142723/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-lambdac-plus.pdf arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Λ
  c
  ] 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 10. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180612143604/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-lambdab-zero.pdf arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Λ
  b
  ] 12 Haziran 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 11. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927165001/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-sigma-plus.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ+
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 12. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927124954/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-sigma-zero.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ0
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 13. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927124956/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-sigma-minus.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ-
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 14. ^ a b c J. Beringer ve diğerleri. (2012): 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20180927125136/http://pdg.lbl.gov/2018/listings/rpp2018-list-sigmac-2455.pdf arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ
  c
  ] 27 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 15. ^ a b J. Beringer ve diğerleri. (2012): 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170214231804/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-sigmab.pdf arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ
  b
  ] 14 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 16. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170128010418/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xi-zero.pdf arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ0
  ] 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 17. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170215010624/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xi-minus.pdf arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ-
  ] 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 18. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170128015134/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-plus.pdf arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ+
  c
  ] 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 19. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20140226054159/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-zero.pdf arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ0
  c
  ] 26 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 20. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170202094257/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-prime-plus.pdf arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ′+
  c
  ] 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 21. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130203853/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-prime-zero.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ′0
  c
  ] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 22. ^ a b "The LHCb experiment is charmed to announce observation of a new particle with two heavy quarks". CERN (Basın açıklaması). 6 Temmuz 2017. 13 Ekim 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Temmuz 2017. 
 23. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170201193848/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xicc-plus.pdf arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ+
  cc
  ] 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 24. ^ a b J. Beringer ve diğerleri. (2012): 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170202202505/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xib-zero-xib-minus.pdf arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ
  b
  ] 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 25. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130192513/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-omegac-zero.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ω0
  c
  ] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 26. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130195748/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-omegab-minus.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ω-
  b
  ] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 27. ^ a b c d J. Beringer ve diğerleri. (2012): 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170202081416/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-Delta-1232.pdf arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Δ
  (1232)] 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 28. ^ a b c J. Beringer ve diğerleri. (2012): 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170215152141/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-sigma-1385.pdf arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ
  (1385) ] 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 29. ^ a b c J. Beringer ve diğerleri. (2012): 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170215160452/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-sigmac-2520.pdf arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ
  c
  (2520)] 15 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 30. ^ a b J. Beringer ve diğerleri. (2012): 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170202084212/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-sigmab-star.pdf arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Σ
  b
  ] 2 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 31. ^ a b J. Beringer ve diğerleri. (2012): 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170128010247/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xi-1530.pdf arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ
  (1530)] 28 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 32. ^ a b J. Beringer ve diğerleri. (2012): 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170201191321/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xic-2645.pdf arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ
  c
  (2645)] 1 Şubat 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 33. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130201800/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-xib-5945-zero.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ξ0
  b
  (5945)] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 34. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130192101/http://pdg.lbl.gov/2012/listings/rpp2012-list-omega-minus.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ω-
  ] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 35. ^ J. Beringer ve diğerleri. (2012): 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde [https://web.archive.org/web/20170130192459/http://pdg.lbl.gov/2013/listings/rpp2013-list-omegac-2770.pdf arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Particle listings –
  Ω0
  c
  (2770)] 30 Ocak 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 36. ^ Crede, Volker; Roberts, Winston (2013). "Progress Toward Understanding Baryon Resonances". Rep. Prog. Phys. (İngilizce). Cilt 76. s. 076301. arXiv:1302.7299 $2. Bibcode:2013RPPh...76g6301C. doi:10.1088/0034-4885/76/7/076301. 
Genel

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

Dış bağlantılar değiştir