Yük (fizik)

Yük, fizikte; elektromanyetizmadaki elektrik yükü veya kuantum renk dinamiğindeki renk yükü gibi çeşitli nicelikleri ifade edebilir. Yükler, genel olarak Q harfiyle gösterilmektedir.