Temel yük

tek bir proton veya tek bir elektron tarafından taşınan elektrik yükü

Temel yük, herhangi bir atom içerisinde tek bir proton veya elektron tarafından taşınan elektrik yükünü ifade eden sabittir. Simgesi küçük e harfidir. CODATA tarafından hesaplanan değeri coulomb cinsinden 1.602 176 487 × 10−19 C, statcoulomb cinsinden ise 4.803 204 273 × 10−10 statC'dur. Burada 1 statC = 0.1 Am/c ≈ 3.33564×10−10 C'ye eşittir.