Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adıyla Bal-Göç, Türkiye'de Balkanlar'dan göç eden ve Balkanlar'da yaşamlarını sürdüren soydaşların kültürlerini yaşatmak, aralarındaki sosyo-ekonomik dayanışma ve gelişmeyi sağlamak, Balkan ülkeleri ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi, bölge ve Dünya barışının sağlanması için çalışmak, soydaşların yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve bu hakları geliştirmek için çalışmak amacıyla kurulan dernektir.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma
KısaltmaBal-Göç
Kuruluş tarihi1985
Bölgesel üyelikTürkiye
BaşkanProf. Dr. Emin Balkan

Kuruluşu ve Amacı

değiştir

17 Ocak 1985 tarihinde, Bursa'da Kurucu Başkanı Mümin Gençoğlu'nun önderliğinde tesis edilen dernek, Balkan Türkleri'nin haklarını savunan "profesyonel bir dava örgütü" olmak amacıyla kurulmuştur.

1970’lerden sonra, Bulgaristan başta olmak üzere, tüm Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlara, Arap-Türk ismi taşıyanlara bu devlet yönetimleri tarafından baskı uygulanmaya başlanmıştır. Bu baskıları engellemek ve dünyada bu gibi uygulamalara karşı kamuoyu oluşturmak için Türkiye Cumhuriyeti’nde bir sıra dernekler kurulmuştur.

1984 yılından itibaren Bulgaristan’da Türkler’e karşı da bir yok etme politikası gündeme geldi. Bu yok etmede yalnız isimler söz konusu değil, bu ülkede yaşayan Türk soylu kimselerin temelli ortadan kalkması isteniyordu.

İşte Bursa’da ilk kez temelleri atılan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, kısa adı Bal-Göç böyle bir isteğe, böyle bir uygulamaya “dur” demek için ortaya çıkmıştır. Mümin Gençoğlu başta olmak üzere, Bal-Göç Derneği resmi olarak 17.01.1985 tarihinde Bursa valisi Zekai Gümüşdiş’in imzası ile resmen onaylanmıştır.

Kurucu başkan Mümin Gençoğlu’dur. Bal-Göç Derneği, Bakanlar Kurulunun 11.08.1987 gün ve 87/12003 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan dernekler statüsüne girmiştir.

16.12.1987 tarihinde üç Balkan Göçmenleri Derneği bir federasyon oluşturmuştur. Merkezi Bursa’da bulunan Bal-Göç Derneği de bu federasyonun kurucusu olarak dahilindedir. Bu yeni kurulan federasyona Balkan Göçmenleri Federasyonu (BGF) adı verilmiştir.

Kaynakça

değiştir