Balast suyu yönetimi

Balast suyu yönetimi, gemilerin seyir ve limandaki yük operasyonları sırasında dengeli kalabilmeleri için bünyesindeki balast (safra) tanklarına aldıkları suyun çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile alınan önlemler, uygulanan kurallar, tutulan kayıtları kapsar.

Balast suyu arıtma sistemi