Denizcilik, deniz ile bağlantısı olan tüm uğraşlara genel olarak verilen isim. Genelde, deniz taşıtlarında sefer yapmak, gemi işletmeciliği ve deniz sporlarına yönelik kullanılır.

Başvuru kitapları değiştir

Türkçe Sözlük ve Ansiklopediler değiştir

  • Refik Akdoğan, Türkçe İngilizce Türkçe Açıklamalı Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü, İstanbul Yayunları (Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri) 1988.
  • Münip Baş, Denizcilik Sözlüğü, İstanbul, Akademi Denizcilik, 2011.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizcilik Sözlüğü, Ankara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi, 1991
  • İsmail Hakkı, Gemicilik Fenni. İstanbul: Mekteb-i Fünun-i Bahriye-i Şahane Hurufat Matbaası, 1874
  • Fahrettin Küçükşahin, ansiklopedik Bilimsel ve Teknik Denizcilik Sözlüğü: Türkçe/İngilizce. İstanbul, Akademi Denizcilik, 2003
  • Süleyman Nutki, Istılahat-ı Bahriye, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1905
  • Kamus-i Bahri. Matbaa-i Bahriye. 1917. (Çev. Mustafa Pultar, Kamus-i Bahri: Deniz Sözlüğü) Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011
  • Mustafa Pulter, Deniz Balıkları Sözlüğü, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012

Ayrıca bakınız değiştir