Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi

1850 yılında özel sektöre ait bir kuruluş olarak Barutçubaşı Ohanez tarafından Basmahane adıyla kurulmuştur.

Cumhuriyet döneminde Sümerbank bünyesine dahil edilmiştir.