Bahri Dede

Dede lakabı ile bilinen Türk şair.

Edirne doğumludur. Yetişkinliğinde Bursa'ya yerleşmiştir. Muradiye dergahında irşadda bulunduğu bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman Han ile birlikte Zigetvar Kuşatması'na gitmiştir.[kaynak belirtilmeli] Aynı yıl 1566 yılında ölmüştür.

Mezarı Bursa, Muradiye'dedir. Aynı bölgede aynı isimle bilinen bir camisi de mevcuttur. Fuzuli ve Hayali'ye ait olduğu zannedilen şu dizelerin asıl sahibi olarak da bilinmektedir:[kaynak belirtilmeli]

“Şunlar ki bilmez nefsi olar Mevlâ’yı bilmezler

Cehaletde kalan ervah, ledun ma’nayı bilmezler

Görenler sureti, mahiyet-i eşyayı bilmezler

Garik-i bahr-i vahdet olmıyan, dürr-i yektayı bilmezler

Cihan-ara cihan içindedir arayı bilmezler

Şu mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler.”

Dış bağlantılarDeğiştir