Büyük güç

(Büyük Güçler sayfasından yönlendirildi)

Büyük güç veya eski adıyla Düvel-i Muazzama (İngilizcegreat powers, Fransızcagrande puissance). Genel olarak bu terim, ekonomileri, dış siyasetleri ve askerî güçleri ile küresel alanda etkisi olan devletleri kapsamaktadır.

Avrupa'da bu terim ilk olarak, Napolyon sonrası dönemde devletler arası ayrımını ifade etmek ve dünya ölçeğinde etkili olan güçleri ayırt edebilmek için kullanılmış ve Osmanlı İmparatorluğu'na terim bu dönemde geçmiştir. İmparatorluğun son dönemlerinde Avrupa'nın süper güçlerini betimlemek için bu ifadeye sıklıkla başvurulmuştur.

Tarihe göre büyük güçler

değiştir
1815

  Avusturya

  Fransa

  Prusya

  Birleşik Krallık

  Rusya

1867

  Avusturya-Macaristan

  Fransa

  Kuzey Almanya

  İtalya

  Birleşik Krallık

 Rusya

1878

  Avusturya-Macaristan

  Fransa

  Almanya

  İtalya

  Birleşik Krallık

  Rusya

1914

  Avusturya-Macaristan

  Fransa

  Almanya

  Japonya

  İtalya

  Birleşik Krallık

  Rusya

  Amerika Birleşik Devletleri

1919

  Fransa

  Japonya

  İtalya

  Birleşik Krallık

  Amerika Birleşik Devletleri

1939

  Fransa

  Almanya

  Japonya

  İtalya

  Birleşik Krallık

  Amerika Birleşik Devletleri

  Sovyetler Birliği

1945

  Çin

  Fransa

  Birleşik Krallık

  Amerika Birleşik Devletleri

  Sovyetler Birliği

1991

  Çin

  Fransa

  Almanya

  Japonya

  İtalya

  Birleşik Krallık

  Rusya

  Amerika Birleşik Devletleri

Ayrıca bakınız

değiştir

Kaynakça

değiştir