Azotlu bazlar azot atomu bulunduran organik bileşiklerdir, azotun üzerindeki tek elektron çifti yüzünden baz özelliği taşırlar. Azotlu bazlara örnek olarak aminler (amonyak, trietilamin gibi), piridin ve nükleik asitlerde bulunan nükleobazlar (adenin, guanin, timin, sitozin ve urasil gibi) gösterilebilir.