Azan Yunan mitolojisinde, Arcas ve Erato'nun oğludur. Arkadya'daki Azania onun adından türetilmiştir.