Avrupa Ulusal Cephesi

Avrupa Ulusal Cephesi üçüncü görüş yanlısı, komünizm karşıtı aşırı sağ partilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir örgüttür. Örgüt kısmi olarak kapitalizm karşıtı görüşleri de savunur. Örgüt eşcinsel evliliklere, kürtaja, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşıdır.

Avrupa Ulusal Cephesi
Genel başkan Roberto Fiore
Kuruluş tarihi 23 Ekim 2004
İdeoloji Milliyetçilik, Faşizm
Siyasi pozisyon Aşırı sağ
Resmî renkleri Siyah ve Kırmızı

Prensipleri [1]Düzenle

  • Avrupa'nın ve Avrupa'nın parçası olan her bir ulusun itibarları ve bağımsızlıkları savunulmalıdır. "Ulusların tek bir Avrupa'sı"; sermayenin, siyasi küreselleşmenin ve bölücülüğün Avrupa'sına karşıdır.
  • Avrupa kültürü, gelenekleri ve Hristiyan kimliği; kültürel küreselleşmeye, kontrol dışı göçe, Türkiye'nin ve İsrail'in Avrupa Birliği'ne girmesine karşı savunulmalıdır.
  • Gerçek sosyal güvenlik üzerine kurulunu iktisadi bir sistem, küresel kapitalizme ve Marksizme karşı korunmalıdır.
  • "ABD emperyalizminin" diktası altındaki dünya düzenine karşı çıkılmalıdır. Gelişmekte olan ülkeler gerçekten de savunulmalı ancak bu ülkelerden Avrupa'ya göç, göçmenlerin yeni bir kölelik tuzağına düşmemesi için durdurulmalıdır.
  • Geleneksel aile yapısı savunulmalı, "kürtaj suçuna", eşcinsel evliliklere, homoseksüel eşlerin çocuk evlat edebilmesine karşı çıkılmalı.

YapısıDüzenle

Genel SekreterlikDüzenle

Avrupa Ulusal Cephesi, örgüt meclisi üyeleri tarafından seçilen genel sekreter tarafından yönetilmektedir.

Siyasi KonseyDüzenle

Siyasi konsey, Avrupa Ulusal Cephesi kurucu üyeleri tarafından oluşur. Birliğin siyasi görüşlerini ve prensiplerini savunurlar. Konsey aynı zamanda örgütün temsilciliğini üstlenir. Örgüte üye olmak isteyen adayların başvuruları buradan onaylanır. Konsey üyeleri, örgüt meclisinin alt grubudur.

Örgüt MeclisiDüzenle

Örgüt meclisi, örgütün stratejilerinin belirlendiği yerdir.

Koordinasyon MerkeziDüzenle

Koordinasyon merkezi, örgütün verdiği kararları uygular. Bilgi toplamaktan ve propagandadan sorumludur. Örgüt eylemlerini organize eder.

ÜyelerDüzenle

Avrupa Ulusal Cephesi yapısını, hedeflerini ve prensiplerini kabul eden, resmi olarak ülkelerinde parti sıfatında bulunan örgütler, Avrupa Ulusal Cephesi'ne üyelik için başvurabilir. Üyelik için siyasi konseyin onayı gerekmektedir.

Üye partiler:

Bağlı GruplarDüzenle

Avrupa Ulusal Cephesini savunan ve birlikte çalışan dernekler ve aşırı sağ partilerdir. Bağlı grupların temsilcileri örgüt meclisi toplantılarına katılıp tavsiye oyu kullanabilir. Bağlı gruplar siyasi konseye üyelik hakkını alabilirler.

Örgüte bağlı gruplar:

TemsilDüzenle

Avrupa Ulusal Konseyi'nin Avrupa Birliği Parlamentosu'nda temsilcisi bulunmamaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Örgütün resmi web sitesi". 14 Şubat 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2008. 

Dış bağlantılarDüzenle