Athena Nike Tapınağı

Athena-Nike Tapınağı, Kallikrates(en) tarafından planlanmış olan bu tapınak, kısa taraflarında dörder sütun içeren bir Amphiprostylos'dur(en). İlissos'daki(en) tapınaktan çok etkilenmiştir. Lakin yerin yetersiz olması nedeniyle, boyu kısaltılmıştır. Pronaos'u ve opisthodomos'u(en) yoktur. İlissos Tapınağı'nın Pronaos'undaki iki sütunun yerini burada iki ince ayak (paye) yer alır. Payelerin aralıkları, bronzdan yapılmış parmaklıklarla kapatılmıştır. Sütun gövdeleri, Attika-İon sütun altlıklarının üzerinde otururlar.

Temple of athena nike 2010.jpg

Monolith olan sütunların yükseklikleri 7 tam 5/6 sütun alt çapına eşittirler. Gayet büyük bir özenle yapılmış olan frizde, Platea Savaşı'ndan sahneler canlandırılmışlardır. MÖ 4. yüzyılda, tapınağın yer almakta olduğu doğal kayalığın etrafına korkuluk levhaları yerleştirilmişlerdir. Bunlardaki kabartmalar da, çok güzeldirler. Sandalının bağlarını bağlamakta olan Nike figürü, bunların arasındadır.

KaynakçaDüzenle

Anabolu, Mükerrem Usman (1996). Yunan ve Roma Mimarlığı. İstanbul. 

Dış bağlantılarDüzenle