Friz

mimarlıkta taban kirişi ile çatı arasında kalan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit

Friz, mimarlıkta taban kirişi ile çatı arasında kalan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit. Antik Roma ve Yunan mimarîlerinde sıklıkla kullanılmışlardır.

Atina'daki Rüzgâr Kulesi'nin frizi.