Astrolog

Astrolog veya müneccim, bir insan doğduğu sırada yıldızların durumuna bakarak, onun geleceği hakkında iddialarda bulunur.

Uzun bir zaman, astronom ve müneccimler aynı kişilerdi. Osmanlı Devleti zamanında padişahın emrinde çalışan müneccimler aynı zamanda gökyüzünü gözlemleyerek o yılın takvimini ve namaz saatlerini çıkarırlardı. Roma imparatorları her fırsatta müneccimlerine danışırlardı. Orta Çağ'da Rönesans boyunca müneccimlik üniversitelerde öğretilir ve hükümdarlar ünlü müneccimleri saraylarına kabul ederlerdi. 1789 Fransız devriminden sonra müneccimlik geri planda kalması ile astronomi bir bilim haline geldi. Müneccimler yıldızları on iki burca (zodyak üzerinde yer alan on iki takım yıldızdan her biri) ayırırlar. Bu burçlardan her birinin ayrı bir işareti vardır. Gezegenlerin yörüngeleri burçlarda kavuşur. Bu burç topluluğu herkesin yıldız falına bakmaya yarar.

Astrologlar kişinin doğduğu yerin koordinatlarına, doğum anında, gökcisimlerinin yaptıkları açıları hesaplayarak, merkeze kişinin doğum yerini koydukları bir çember üzerinde bu gezegenleri yerleştirirler. Buna horoskop ya da doğum haritası ismini verirler. Bu çemberi 30 ar derecelik 12 eşit parçaya bölüp, her bir parçayı "ev" olarak tanımlarlar.[kaynak belirtilmeli] Hangi gök cisminin hangi evde olduğuna göre kişi hakkında yorumlar yaparlar. Aslında sadece kişi değil her şeyi aynı mantıkla inceleyebilirler. Daha sonra ilerletilmiş harita olarak tanımladıkları, doğum sonrası herhangi bir tarihte hangi gök cisimleri hangi konumda bunu çizerler. Bu gökcisimlerinin kişinin haritasındaki yerleşimine bakarak kişinin gelecekte (ilerletilmiş haritadaki an) neler yaşayacağı hakkında öngörüde bulunurlar.

Bunları sürekli kayıt altına alarak, uluslararası astroloji birlikleri kanalı ile birbirileri ile paylaşıp, arşivlerler. Bu arşivde 6000 yıldan daha öncesine ait horoskoplar ve analizler bulunmaktadır. Carl Gustav Jung'ın benzerlikler yasası gibi, geçmişteki bir kişinin, doğum haritasına gökcisimlerinin yerleşimine göre kişinin gerçekte yaşadığı olayları analiz ederler. Aynı gökcismin farklı kişilerin doğum haritasına aynı şekilde yerleşenleri seçip incelerler. Buradaki benzerlikleri "Bu gök cismi bu açıda iken doğan kişi bu olayı yaşar, bu karakterde olur." şeklinde yorumlar yaparlar. Günümüzde Hindistan'da devlet üniversitelerinde dört yıllık astroloji eğitimi veriliyor. Oxford Üniversitesi'nde resmi olarak astroloji dersi verilmese dahi kampüsü bu amaçla kullanıma açıktır.