Astrolog

Astrologer-ad.jpg

Astrolog veya müneccim, bir insan doğduğu sırada yıldızların durumuna bakarak, onun geleceği hakkında iddialarda bulunur.

Uzun bir zaman, astronomlarla müneccimler birbirine karıştırılmıştır. Zira çok eski çağlardan beri, astronomlar da müneccimlerde kendilerini göğü incelemeye vermişlerdi ve yıldızların gerek tabiat kuvvetleri, gerek insanların kaderleri üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini araştırırlardı. Roma imparatorları her fırsatta müneccimlerine danışırlardı. Orta Çağ'da Rönesans boyunca müneccimlik üniversitelerde öğretilir ve hükümdarlar ünlü müneccimleri saraylarına kabul ederlerdi. Sonra yavaş yavaş, astronomi bir bilim haline geldi, müneccimlik ise bir fal sanatı olup çıktı. Müneccimler yıldızları on iki burca (zodyak üzerinde yer alan on iki takım yıldızdan her biri) ayırırlar. Bu burçlardan her birinin ayrı bir işareti vardır. Gezegenlerin yörüngeleri burçlarda kavuşur. Bu burç topluluğu herkesin yıldız falına bakmaya yarar.

Astrologlar kişinin doğduğu yerin koordinatlarına, doğum anında, gökcisimlerinin yaptıkları açıları hesaplayarak, merkeze kişinin doğum yerini koydukları bir çember üzerinde bu gezegenleri yerleştirirler. Buna horoskop ya da doğum haritası ismini verirler. Bu çemberi 30 ar derecelik 12 eşit parçaya bölüp, her bir parçayı "ev" olarak tanımlarlar.[kaynak belirtilmeli] Hangi gök cisminin hangi evde olduğuna göre kişi hakkında yorumlar yaparlar. Aslında sadece kişi değil her şeyi aynı mantıkla inceleyebilirler. Daha sonra ilerletilmiş harita olarak tanımladıkları, doğum sonrası herhangi bir tarihte hangi gök cisimleri hangi konumda bunu çizerler. Bu gökcisimlerinin kişinin haritasındaki yerleşimine bakarak kişinin gelecekte (ilerletilmiş haritadaki an) neler yaşayacağı hakkında tahminde bulunurlar.

Bunları sürekli kayıt altına alarak, uluslararası astroloji birlikleri kanalı ilebirbirleri ile paylaşıp, arşivlerler. Bu arşivde 6000 yıldan daha öncesine ait horoskoplar ve analizler bulunmaktadır. Carl Gustav Jung'ın benzerlikler yasası gibi, geçmişteki bir kişinin, doğum haritasına gökcisimlerinin yerleşimine göre kişinin gerçekte yaşadığı olayları analiz ederler. Aynı gökcisminin farklı kişilerin doğum haritasına aynı şekilde yerleşenleri seçip incelerler. Buradaki benzerlikleri "Bu gökcismi bu açıda iken doğan kişi bu olayı yaşar, bu karakterde olur." şeklinde yorumlar yaparlar. Astrologlar ile aynı tekniği kullanarak doğum haritası çıkaranlar tüm katillerin doğum haritasında aynı gezegen yerleşimini, ya da dizilimini görebilirler. Tüm dünyada doğum haritasını çıkartma tekniğini öğrenen birçok kişi kendisini Astrolog olarak topluma sunar.[kaynak belirtilmeli]

Ancak 6000 yılı aşkın süredir toplanmış olan arşive göre benzerliklere dayanılarak oluşturulmuş yorum verileri ellerinde olmadığından tutarsız yorumlar ortaya çıkar. Bu tür kişilerin bir çoğu kendi tecrübelerine dayanarak (uluslararası erişme ve bilgilere ulaşamadığından) falcılıktan öteye geçemezler. Uluslararası astroloji birliklerine üye olabilme şartlarını da bu kişiler taşımazlar. İsteseler de astroloji birliklerine üye olarak kabul edilmezler. Üniversiteler bünyesinde astroloji eğitimi almış, falcılık kolay yoluna sapmamış kimseleri üye olarak kabul edip, bilgi paylaşımını kademeli olarak Astroloğa verirler. Neredeyse her mahallede en az bir tane kendisine Astrolog diyen olduğundan bu konular pek bilinmez ve astroloji bir fal bir eğlence aracı olarak görülür. Bazen istismar edilip insanların hayatları karartıldığından astrolojiye genelde insanlar güvenmezler.[kaynak belirtilmeli]