Patrici Flavius Ardabur Aspar (yaklaşık 400 - 471) Alanlı Patrici ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun magister militum ("ordu başkomutanı") görevini yapan general. Aspar'ın ailesi, 420'lerden öldüğü 471 yılına kadar yarım yüzyıl, Doğu Roma İmparatorları II. Theodosius, Marcianus ve I. Leo üzerinde etkisi olmuştur. En sonuncusu I. Leo, onu öldürmüştür.

Aspar ve büyük oğlu Ardabur, Aspar Missoriumu (434 c.).