Asman, Pers mitolojisindeki bir gökyüzü tanrısıdır.

Osmanlıca'da gökyüzü anlamına gelen asman kelimesinin Farsça karşılığı da asumandır. Zazaca'da Asmên olarak geçen kelime de gökyüzü anlamındadır.