Askerî Yargıtay

Askerî Yargıtay, askerî adli mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciiydi. 16 Nisan 2017'de yapılan Anayasa değişikliği referandumu'nun kabul edilmesi ile kapatıldı.

Askerî Yargıtay
Kuruluş6 Nisan 1914
Kapanış16 Nisan 2017
YargıAskerî ceza yargısı
YerYücetepe, Ankara
Oluşum türüYüksek mahkeme

Ayrıca, askerlerin yasayla belirlenmiş kimi davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakardı. Askerî Yargıtay üyeleri, birinci sınıf askerî hâkimler arasından seçilirdi. Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla, her boş yer için üçer aday belirlenirdi. Belirleyici seçimi cumhurbaşkanı bu adaylar arasından yapardı. Askerî Yargıtay başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanırdı. Askeri Yargıtay Başkanı her sene toplanan Yüksek Askeri Şura tarafından, üyeler arasından birinin generalliğe veya amiralliğe yükseltilmesi ile seçilirdi. Askerî Yargıtay'ın kuruluşu, işleyişi, üyelerinin disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekleri, yasayla düzenlenirdi. Anayasada belirtildiği üzere cezai sorumluluklarından kaynaklanan yargılamaları Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşan, Yüce Divan tarafından gerçekleştirilirdi.

Kaynakça

değiştir