Ana menüyü aç

Ardahan milletvekilleri

  1. Anavatana iltihak eden Ardahan, 7 Temmuz 1921 tarih ve 133 sayılı Kanunla il olmuştur. (18 Temmuz 1921 tarih ve 21 sayılı Ceridei Resmiye)
  2. Ardahan İli, 30 Mayıs 1926 tarih ve 877 sayılı Kanunla ilçe haline dönüştürülmüştür. (26 Haziran 1926 tarih ve 404 sayılı Resmi Ceride)
  3. Ardahan İlçesi, 27 Mayıs 1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla il olmuştur. (3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Mükerrer Resmi Gazete)

TBMM I.Düzenle

Milletvekili Siyasi mensubiyeti ve notlar
Filibeli Hilmi
Osman Server Atabek

TBMM II.Düzenle

TBMM XX.Düzenle

TBMM XXI.Düzenle

Milletvekili Seçildiği Siyasi Parti
Faruk Demir Demokratik Sol Parti
Saffet Kaya Doğru Yol Partisi

TBMM XXII.Düzenle

TBMM XXIII.Düzenle

TBMM XXIV.Düzenle

TBMM XXV.Düzenle

TBMM XXVI.Düzenle