Ardışık kütle spektrometrisi

MS/MS veya MS2 olarak da bilinen ardışık kütle spektrometresi, kimyasal numuneleri analiz etme yeteneklerini artırmak için iki veya daha fazla kütle analizörünün ek bir reaksiyon adımı kullanılarak birbirine bağlandığı enstrümantal analiz tekniğidir.[1] Ardışık -MS'nin yaygın bir kullanımı, proteinler ve peptitler gibi biyomoleküllerin analizidir.

Kuadrupol uçuş zamanı hibrid ardışık kütle spektrometresi

Belirli bir numunenin molekülleri iyonize edilir ve ilk spektrometre (MS1 olarak adlandırılır) bu iyonları kütle-yük oranlarına göre (genellikle m/z veya m/Q olarak verilir) ayırır. MS1'den gelen belirli bir m/z oranına sahip iyonlar seçilir ve çeşitli reaksiyonlarla, örneğin çarpışmayla indüklenen ayrışma, iyon-molekül reaksiyonu veya foto-ayrışma yoluyla, daha küçük fragman iyonlarına bölünür. Bu fragmanlar daha sonra ikinci kütle spektrometresine (MS2) sokulur ve fragmanlar m/z oranlarına göre ayrılır ve tespit edilir. Parçalanma adımı, normal kütle spektrometrelerinde çok benzer m/z oranlarına sahip iyonları belirlemeyi ve ayırmayı mümkün kılar.

ardışık kütle spektrometrisi şeması

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, 2. basım (the "Gold Book") (1997). Düzeltilmiş çevrimiçi sürümü:  (2006-) "tandem mass spectrometer".

BibliyografiDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir