Fotoliz

Fotoliz, fotosentezin ışık tepkimelerinde ATP ve NADPH2 üretimi için gerek duyulan hidrojen ve elektronları elde etmek için suyu parçalamasına denir.

2·H2O → 4·H+ + 2·e- + O2

Fotosentezle oluşan oksijen de bu esnada açığa çıkar.