Arabesk (sanat)

(Arabesk sanat sayfasından yönlendirildi)

Arabesk (Fransızca: arabesque), "Arap etkinliği" anlamına gelmektedir. Endülüs başta olmak üzere Arap mimarisinde rastlanan ince taş girişik işleme ve bezemeleri sanatıdır. Genelde birbiri içine geçiş karmaşık geometrik ve bitkisel şekillerden oluşur. Arap sanatının diğer unsurlarına da zaman zaman arabesk denebilmektedir. Örneğin; Arap kaligrafisi de bir tür arabesktir.

El Hamra Sarayı'ndan arabesk çalışması