Apollonius Molon

Apollonius Molon (Bazen kısaca Molon diye çağrılır), MÖ 70 dolaylarında etkili olmuş Yunan hatip.

Alabanda doğumlu olan Molon, Menecles'in öğrencisi olarak Rodos'ta yaşadı. Elçi olarak iki defa Roma'yı ziyaret etti. Hem Marcus Tullius Cicero hem de Gaius Julius Caesar kendisinden ders aldı. Her ikisinin de, özellikle Cicero'nun, Roma'da etkili birer hatip olmasında Apollonius Molon'un etkisinin büyük olduğu düşünülür.

Roma mahkemelerinde oldukça ünlü olmuş ve bu sebeple -yabancı elçilerden çok azına verilen bir onur olarak- Yunanistan'daki Roma Senatosuna hitap etmesi için davet edilmişir.

Süslü Asyatik tarzda hitabeti daha ölçülü hale getirmeye gayret etmiş, Homeros hakkında yazmış ve Josephus'a göre şiddetle Yahudilere saldırmıştır.

KaynakçaDüzenle

  • Karl Otfried Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, iii.
  • Emil Schürer, Story of the Jewish People(Yahudililerin Hikâyesi), iii. (İng. çeviri 1886).