Antropozofi

Avusturyalı filozof Rudolf Steiner (1861-1925) tarafından kurulan ve "ezoterik bilim" olarak da anılan antropozofi, fizik ötesi fenomenleri, doğa bilimlerinin fizikî dünyayı araştırdığı ve tanımladığı kesinlik ve açıklıkta araştırmayı ve tanımlamayı hedefleyen bir fikir akımıdır.

Rudolf Steiner

Terimin kökleri Yunanca anthrōpos (insan) ve sophia (hikmet) sözcükleridir. Steiner, yaklaşımını "bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ezoterik gözlemler" olarak tanımladı.

İlk Goetheanum, 1920, Dornach, İsviçre

Antropozofların düşüncesine göre, içinde bu eğitim-hazırlanma sürecinin gerçekleştirleceği mekânı mimarlık yaratacağı için, ak büyünün bir aracı olmalıdır. Söz konusu düşünsel temellendirme, 1910'lar ve 1920'lerde bir antropozofik mimarlığın doğuşuna sebep oldu. Antropozofik mimarlığın en belirgin örneği, Basel yakınlarındaki Dornach'ta bulunan "Goettheanum" adlı yapıdır. İddialarının farklılığına karşın, ekspresyonist mimarlığa benzer.