Antonio de Mendoza

Antonio Hurtado de Mendoza (1495 - 21 Temmuz 1552), Kuzey Amerika'daki Nueva España Genel Valiliği adı verilen İspanyol kolonisinin ilk genel valisi.

Antonio de Mendoza

Çok sayıda devlet adamı ve asker yetiştirmiş seçkin bir aileden geliyordu. İspanya kralı I. Carlos'un (Kutsal Roma-Germen imparatoru V. Karl) hizmetindeyken gösterdiği üstün yararlılıklar karşılığında 1535'te Nueva España genel valiliğine atandı. Üç yıl (1519-1521) süren bir mücadelenin sonunda sömürgeleştirilmiş olan bu bölgedeki en önemli görevi, krallığın gelirini artırmak ve Yerlilerle İspanyollar arasındaki ilişkileri düzenlemekti.

Krala bağlı ve başarılı bir yönetici olan Mendoza, bu görevi sırasında okullar ve hastaneler yaptırdı, tarım, madencilik ve hayvancılığın geliştirilmesi için çaba gösterdi ve bölgeye matbaayı getirdi. Kral Carlos, 1542'de, encomienda sistemi uyarınca kendilerine belirli sayıda Yerli ve çeşitli yetkiler bağışlanmış olan encomenderoların gücünü kısıtlayıp Yerlilerin yaşam koşullarını düzeltmeyi amaçlayan Hint Adaları Yeni Yasası'nı çıkardı. Mendoza, bu yasaları kısmen de olsa yürürlüğe koyarak, Yerlilerin parasız olarak çalıştırılmasını ve topraklarına el konmasını yasakladı, maden işçilerinin çalışma saatlerine kısıtlamalar getirdi.

On beş yıl süren genel valiliği sırasında ülkede istikrarı sağlayan Mendoza, gösterdiği başarı nedeniyle 1551'de Peru genel valiliğine atandı. Ama bu göreve başladıktan hemen sonra öldü.

Dış bağlantılarDüzenle