Antakyalı İoannis (tarihçi)

tarihçi

Antakyalı İoannis, Yunanca yazmış bir 7. yüzyıl vakanüvisi. Görünüşe göre İmparator Herakleios (610-641 arası hükümdar) ile çağdaş bir keşişti. Gelzer (Sextus Julius Africanus, 41), yazarı 630'dan 648'e kadar Antakya Süryani Ortodoks Kilisesi Patrikliği yapan Monofizit III. İoannis ile özdeşleştirmektedir.

Antakyalı İoannis'in vakainamesi, Historia chronike Âdem'den Phocas'ın ölümüne kadar dünya tarihi şeklindedir. İoannis Malalas'ın daha çok bilinen vakainamesinin birçok uyarlamaları ve benzerlerinden biridir. Kaynakları Sextus Julius Africanus, Eusebius, and Ammianus Marcellinus'u içerir. Sadece parçaları günümüze ulaşmıştır.

Vakainamenin parçaları iki koleksiyonda mevcuttur: Claudius Salmasius'un editörlüğünde basılan Codex Parisinus 1763 ve VII. Konstantinos 'un (912-959) emriyle yapılan 53 bölümlü tarih ansiklopedisi. Konstantinos koleksiyonun sadece parçaları günümüze ulaşmıştır (Krumbacher, Byzantinische Litteraturgebchichte, 258-260). İki başlık: "Erdem ve Ahlaksızlık" ve "İmparatorlara karşı komplolar" Antakyalı İoannis'in edebi kalıntılarını içerir. Aktarımların büyük bir bölümünün (I. Justinus'un Milletler Topluluğu'ndan), Salmasius koleksiyonundaki ilgili alıntılardan oldukça farklı olması bir zorluktur. Konstantinos paragrafları eski Yunan tarih yazımı tarzındadır, Salmasius olanlar ise daha ziyade Bizans ve Hristiyan tarzındadır. Salmasius'un derlemesi daha eskidir ve orijinal metin gibi görünmektedir; diğeri şüphesiz Patrik Photios tarafından başlatılan Yunan Rönesans’ın etkisi altında yapılan bir yeniden düzenlemedir. Ancak bazı uzmanlar onları iki farklı orijinal ve bir "Konstantinos" ve bir "Salmasius" ağzından Antakyalı İoannis olarak görür.

Salmasius aktarımları Cramer tarafından düzenlenmiştir, Anecdota Graecae cod. mss. regiae Parisiensis, II, Oxford 1839, 383-401. Parçaların her iki serisi de C. Muller, "Fragmenta Historicorum Graecorum", vol. IV, Paris, 1883, 535-622; V, 27 8'de mevcuttur.

Kaynakça değiştir

  • Fortescue, A. (1910). "John of Antioch 18 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved May 23, 2009 from New Advent.

  Bu madde şu anda kamu malı olan yayından metin içerir:   Herbermann, Charles, (Ed.) (1913). "article name needed". Katolik Ansiklopedi (İngilizce). New York: Robert Appleton Company.