Antakya patriği

Antakya piskoposunun sahip olduğu geleneksel unvan

Antakya Patriği Antakya piskoposu tarafından taşınan geleneksel unvan. Geleneksel Hristiyan olmuş ilk putperestlerin "gözetmeni" (ἐπίσκοπος, episkopos, piskopos kelimesinden türemiştir) olarak görev yapmışlardır. Bu nedenle erken dönem Hristiyanlık içerisinde birincil önem taşıyan bir makamdır. Bu piskoposluk bölgesi, başlangıçtan günümüze korunan çok az kiliseden biridir. Bugün beş kilise Antakya Patriği unvanını kullanmaktadır: Süryani Ortodoks Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi, Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi, Melkani Rum Katolik Kilisesi ve Maruni Kilisesi ayrıca tarihsel olarak Antakya Latin Patrikhanesi vardır.

Antakya Patrikhane bölgesi (MS 451)

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir