Samsatlı Pavlus

Samsatlı Pavlus, bugün Adıyaman ili sınırlarında kalan Samosata'da dünyaya gelmiştir. 200 ile 275 yılları arasında yaşamış, 260 ile 268 yılları arasında Antakya Patriği görevi yapmış Hristiyan din adamıdır. Monarşianizm görüşüne inanırdı. Evlatlık edinme anlamında (adoptionizm) görüşünün öncülüdür. Antakya Sinod'u tarafından sapkın olarak değerlendirilerek 268 yılında görevinden alınmıştır.

KaynakçaDüzenle