Anatolikon

Bizans idari bölümü (Thema)
(Anatolikon (thema) sayfasından yönlendirildi)

Anatolikon Theması (Θέμα Άνατολικῶν, Thema Anatolikōn): Merkezi Emirdağ yakınlarındaki eski Amorium kenti idi. İlk defa 669'da ismi geçmektedir. Orta Anadolu'da eski Oriens eyaletini kapsamaktaydı.

Bizans İmparatorluğu döneminde Orta Anadolu'nun bir kısmı, imparatorluğun merkezinin doğuda olmasından kaynaklanan doğu askeri idari birimi ya da Anatolikon Theması olarak adlandırılmaktaydı. Anatolikon Theması Afyon, Isparta, Konya, Kayseri ve İçel yörelerini kapsamaktaydı. Osmanlı döneminde ise Anadoli veya Anadolu, merkezi Amasya olan ve Sivas ve Kastamonu' yu kapsayan bir eyaletin adıdır. 19. yüzyılda genel anlamda imparatorluğun Asya kıtasında kalan ve Türklerle meskûn olan bölgesini tanımlamak için kullanılmıştır. Anadolu sözcüğü Yunanca doğu anlamına gelen Ανατολή sözcüğünden türemiştir.