Kudâme ibn Ca'fer

Süryani alim ve Abbasi idarecisi

Kudâme ibn Ca'fer el-Kâtip el-Bağdadi (Arapçaقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي; ca. 873 – ca. 932/948), Süryani alim ve Abbâsî idarecisi.

Hristiyan asıllı olup muhtemelen Bağdat'ta doğdu. İbn Kuteybe'nin talebesi olduğu kabul edilirse 874 yılı civarında doğduğu söylenebilir. Dedesi kabul edilen Kudâme b. Ziyâd en-Nasrânî, Türk asıllı Abbâsî kumandanı İnak’ın kâtibi iken 849 yılında onunla birlikte tutuklandı ve bu olaylar sürecinde Müslümanlığını ilân etti.[1] El-Hatîb El-Bağdâdî’ye göre kâtiplik görevinde bulunmuş ve kitâbetle ilgili eserler vermiş ve şairlik yönü vardı.[2] Eserlerinin muhtevasından Kudâme’nin tarih, coğrafya, edebiyat, matematik, mantık, felsefe ve fıkıh sahalarında belli bir birikim kazandığı, Grek, Fars ve Hint kültürlerini etkilerinde kalacak kadar tanıdığı anlaşılmaktadır, özellikle edebiyatçılık ve kamu yönetimi uzmanlığı yönleriyle dikkat çeker.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Taberî, IX, 169; İbn Kesîr, X, 313
  2. ^ a b Kallek, Cengiz (2002). "Kudâme b. Ca'fer". TDV İslâm Ansiklopedisi. 26. Türkiye Diyanet Vakfı. ss. 311-312. Erişim tarihi: 15 Mart 2017.