Anakol, Ejnar Hertzsprung ve Henry Norris Russell tarafından geliştirilen Hertzsprung-Russell diyagramında yıldız gruplarından anakol denilen gruba sokulan yıldızları tanımlayan addır.

Hertzsprung-Russell diyagramı.

Renk ve büyüklük esas alınarak yapılan bu sınıflandırmada anakol grubuna giren yıldızlar, Güneş gibi hidrojeni yakıp helyuma çeviren cüce yıldızlardır. Bu yıldızlar hidrojen yakıtlarını bitirdiklerinde dev yıldızlar grubuna girecek şekilde genişlerler (kırmızı dev), sonra da beyaz cüce haline gelirler. Yıldızların çoğu anakol grubuna girer, yıldızlar evrim süreçlerinin büyük kısmını anakol yıldızı olarak geçirirler.