Anabolizma

küçük maddelerin büyük maddelere dönüşmesine denir

Özümleme, asimilasyon veya anabolizma, basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılması ve bunlara ilişkin kimyasal değişimlerdir. Metabolizmanın "yapım faaliyetleri" olarak da tanımlanabilirler. Bu tür olaylara genel olarak sentez gibi isimler de verilebilir.

Fotosentez, amino asitlerden protein sentezi, monosakkaritlerden, disakkarit ve polisakkarit üretimi anabolik tepkimelere örnek olarak gösterilebilir.

Özümlemede kullanılan insan hormonları değiştir