Amman Bildirgesi

Vikimedya liste maddesi

Amman Bildirgesi, 9 Kasım 2004 tarihinde Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından yayınlanan Amman Bildirgesi [1] ile "Sekiz fıkhî mezheb" resmen tanınmıştır. Bunlar Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi, Zahiri mezhebi, Zeydîyye, Caferiyye (İsmaili-Tâyyîb’îyye de dahil olmak üzere) ile İbadiyye fıkıh mezhepleridir. Nizâr’îyye, Alev’îyye, Nusayr’îyye, Dûrz’îyye ve Bektâş’îyye i'tikadları ise fıkhi mezhep olarak kabul görmemişler, Sufilik kapsamında değerlendirilmişlerdir. Ayrıca, bildirge Vehhabiler, İslam Milleti ve Ahmediyye gibi bazı yeni gruplar ile Eş'ârîlik i'tikadı ve diğer tasavvufî akımların "apostat" olarak görülmemelerinin gerekliliğini de telkin etmektedir.

Amman Kral Abdullah Camii Yayınları tarafından 2004 yılında neşredilen Amman Bildirgesi'nin önemli katılımcıları. Solda: Ali Gomaa, Mısır Büyük Müftüsü. Sağda: Ali Bardakoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı. Amman Kral Abdullah Camii Yayınları tarafından 2004 yılında neşredilen Amman Bildirgesi'nin önemli katılımcıları. Solda: Ali Gomaa, Mısır Büyük Müftüsü. Sağda: Ali Bardakoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı.
Amman Kral Abdullah Camii Yayınları tarafından 2004 yılında neşredilen Amman Bildirgesi'nin önemli katılımcıları. Solda: Ali Gomaa, Mısır Büyük Müftüsü. Sağda: Ali Bardakoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Jordan's 9/11: Dealing With Jihadi Islamism 7 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.", Crisis Group Middle East Report N°47, 23 November 2005