Alp Arslan el-Ahras

Suriye Selçukluları Halep meliki

Alp Arslan el-Ahras, (d.1097 - ö.1114) 1113 ile 1114 yılları arasında Suriye Selçukluların Halep meliki.

Asıl adı Ebu Şuca Alparslan'dır. Kekeleyerek konuştuğu için kendisine Ahras lakabı verilmiştir. Babası Rıdvan'ın 1113 yılında ölümünün ardından atabeği Hadım Lulu'nun yardımlarıyla tahta geçti. Alparslan El-Ahras saltanatını sağlamlaştırmak için kardeşleri Melikşah ve Mübarekşah'ı öldürür.

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar Suriye-Filistin Selçuklu Halep hükümdarı Alparslan El-Ahras'a elçi göndererek şu sözleri der.

« Vaktiyle baban, Bâtınîler konusunda bana muhalefet ediyordu, halbuki ben, şimdi senden, benim bir evlâdım olarak onları yok etmeni istiyorum. »

Alparslan El-Ahras Büyük Selçuklu Sultanı Muhammet Tapar'ın sözünü dinleyerek Halep'te Batiniler'e karşı büyük bir harekat başlatır. 1113-1114 yılında Alparslan El-Ahras Halep'te başlattığı Batini harekatıyla 200 Batiniyi öldürür. Batini lideri Ebu Tahir de bu harekatta öldürülür.[1]

Alparslan El-Ahras, devlet erkanının tavsiyelerine uyarak Şam atabeği Tuğtegin'i Halep'e davet eder. Ama Tuğtegin Halep'e gelmek yerine Alparslan El-Ahras'ı Şam'a gelmesini ister. Alparslan El-Ahras Tuğtegin'in isteğini yerine getirerek Şam'a gelir. Alparslan El-Ahras, Tuğtegin'e devlet kadrosunu yenileme yetkisi verir. Alparslan El-Ahras'ın Tuğtegin'e verdiği bu yetki Hadım Lulu'yu rahatsız etmişti. Hadım Lulu, Tuğtegin'e baskı uygulamaya başladı. Hadım Lulu'nun ısrarıyla Alparslan El-Ahras Tuğtegin'i Halep'ten uzaklaştırdı. Alparslan El-Ahras'ın Tuğtegin'i Halep'ten uzaklaştırması saltanatının sonu olacaktı. Çünkü Hadım Lulu, 1114 yılında 17 yaşındaki Alparslan El-Ahras'a suikast düzenleyerek öldürdü ve yerine Sultanşah'ı geçti.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "SURİYE SELÇUKLU MELİKLİĞİ | TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI". www.altayli.net. 12 Eylül 2014. 28 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2021.