Ali Kuşçu

Türk gökbilimci

Ali Kuşçu (Özbekçe: Ali Qushchi Samarqandiy) veya asıl adıyla Ali bin Muhammed (1403, Semerkand - 16 Aralık 1474, İstanbul), Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

Ali Kuşçu
Ali kuscu.jpg
Doğum Ali bin Muhammed
1403
Semerkand, Timur İmparatorluğu
Ölüm 16 Aralık 1474 (71 yaşında)
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Defin yeri Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul, Türkiye
Diğer ad(lar)ı Ali Kuşçu
Eğitim Sahn-ı Seman Medresesi, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Meslek Astronom, matematikçi, dil bilimci
Dönem Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi

HayatıDüzenle

Astronom, matematikçi ve kelâm âlimi olan Ali Kuşçu, 1403'te Semerkand'da, Timur İmparatorluğu topraklarında doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu olan ve aynı zamanda Timur'un torunu olan Uluğ Bey'in kuşçusu olduğu için, ailesi "Kuşçu" lakabıyla meşhur olmuştur. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye pek ilgi duyan Ali Kuşçu, bu alanlarda Bursalı Kadızâde Rûmî, Gıyaseddin Cemşid ve Muînuddîn Kâşî gibi isimlerden ders aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman'a gitti. Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrid adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkand ve Kirman'da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey'e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu.

1449'da hacca gitmek istedi. Tebriz'de Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Bunun üzerine Ali Kuşçu, bir süre Uzun Hasan'ın sözcülüğünü yaptı. Ardından, Osmanlı padişahı II. Mehmed'in davetiyle İstanbul'a gitti.

Osmanlı - Akkoyunlu sınırında Fatih Sultan Mehmed'in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Fatih tarafından Sahn-ı Seman Medresesi'ne müderris olarak atandı.

Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 tarihinde, 71 yaşındayken İstanbul'da öldü. 15. yüzyıla özgü olan mezarı, İstanbul'un Eyüp Sultan Türbesi etrafındaki hazirededir.[1][2] Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Maraş'ı fethetmesinden kısa bir süre sonra o bölgede Şiî mezhebinin tekrar artması sonucu Ali Kuşçu'nun torunlarından bir kısmı, ferman ile Maraş'a gönderilmiştir. Geriye kalan torunları ise daha sonra Düzce'ye kendi arzularıyla göç etmişlerdir. Maraş'ta bulunan ailenin bir kısmı da cumhuriyetin ilanından sonra Bursa'ya yerleşmişlerdir. Bursa'daki Fuat Kuşçuoğlu Caddesi de ismini Ali Kuşçu'nun torunlarından Fuat Bey'in isminden almıştır. Soyu Kahramanmaraş, Düzce ve Bursa'da Kuşçuoğlu soy isimleriyle devam etmektedir.

EserleriDüzenle

Astronomi
 • Sharḥ e Zîj e Ulugh Beg
 • Risāla fī Halle Eshkale Moadeleye Ghamar lil-Masir
 • Risāla fī aṣl al-Hâric yumkin fī al-sufliyyeyn
 • Sharḥ ʿalā al-tuḥfat al-shāhiyya fī al-hayāt
 • Risāla dar elm-i ḥeyāt
 • Al-Fatḥīya fī ʿilm al-hayʾa
 • Risāla fi Hall-e Eshkal-i Ghammar[3]
Matematik
 • Risāla al-muḥhammadiyya fi-ḥisāb
 • Risāla dār ʿilm al-ḥisāb: Suleymaniye[4]
Kelâm ve Fıkıh
 • Sharh e Jadid ale't-Tejrîd
 • Hashiye ale't-Telvîh
 • Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-al-Javaher
Mekanik
 • Tazkare fi Âlâti'r-Ruhâniyye
Dil ve Belagat
 • Sharh Risâleti'l-Vadiyye
 • El-Ifsâh
 • El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Javâher
 • Sharh e'Sh-Shâfiye
 • Resale fî Beyâni Vadi'l-Mufredât
 • Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf
 • Resale mâ Ene Kultu
 • Resale fî'l-Hamd
 • Resale fî Ilmi'l-Me'ânî
 • Resale fî Bahsi'l-Mufred
 • Resale fî'l-Fenni's-Sânî min Ilmihal-Beyân
 • Tafsir e-Bakara ve Âli Imrân
 • Risâle fî'l-İstişâre
 • Mahbub-al-Hamail fi kashf-al-mesail
 • Tajrid-al-Kalam[5]

GaleriDüzenle

KaynakçaDüzenle

Özel
Genel
 • Yavuz Unat, Ali Kuşçu, Kaynak Yayınları, 2000