Aktif güç

Aktif güç, şebekeden çekilen faydalı, işe yarayan güçtür. Sembolü "P" harfiyle gösterilir. Birimi watt'tır.

Formülü tek fazlı devrelerde P=U x I x cosφ şeklinde, üç fazlı devrelerde P= √3 x U x I x cosφ ifade edilir. Formüldeki cosφ, güç faktörüdür. İdealde olması gereken değer 1'dir. Bu değerden ne kadar uzaklaşırsa sistemdeki reaktif güç buna oranla artacaktır. Kompanzasyon yapmaktaki amaç bu güç faktörünü ideal olan 1 değerine yaklaştırmaktır.