Aksiyel iskelet

(Aksiyel iskelet kemikleri sayfasından yönlendirildi)

Aksiyel iskelet kemikleri, 80 kemikten oluşmaktadır.