Adli yardım

Adli yardım, hukukî himaye ihtiyacı olup da, avukatlık hizmetinden yararlanacak düzeyde ekonomik olanağı bulunamayanlara devlet tarafından sağlanan hizmettir. Adli yardımdan yararlanmak için ekonomik düzeyin belgelenmesi gerekmektedir.

Türkiye'de başvuru sırasında istenen belgelerDüzenle

  1. Muhtardan alınacak ve ihtiyar heyetince onaylı fakirlik belgesi
  2. Muhtardan alınacak ikametgâh belgesi
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Dava için gerekli belgelerin fotokopisi