Adalet çemberi

Adalet çemberi, Osmanlı Devleti'nin adalet anlayışını ifade eden, Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-i Alâi eserinde bulunan sekiz maddelik yöntemdir. Bu maddelerden bir tanesi bile olmazsa, adaletin varlığından bahsedilemez. Adaletin zıddı ise zulümdür.

MaddeleriDüzenle

  • Adalet dünyanın kurtuluşunu sağlar;
  • Dünya, duvarı devlet olan bir bağdır;
  • Devleti düzenleyen şeriattır;
  • Hükümdar olmadan şeriat korunamaz;
  • Askersiz hükümdar duruma hakim olamaz;
  • Mal olmadan hükümdar asker toplayamaz;
  • Malı toplayacak olan halktır;
  • Halkı padişaha kul eden ise adalettir.