Ada zıplaması

Ada zıplaması farklı alanlarda uygulandığı sebebiyle birkaç değişik tanımlara sahiptir. Terim genel olarak bir okyanus geçilerek adalar arasında yapılan birtakım kısa yolculuklardır ve okyanus geçilip tekli bir yolculuk sonucunda doğrudan gidilecek noktaya varmanın zıttıdır.

Bu resim, Karayiplere ikinci yolculuğunda yaptığı ada zıplamasını betimemektedir.