Acembûselik

Acem Bûselik, Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

Ayrıca bakınız=Düzenle