Acembûselik

Acem Bûselik, Klâsik Türk müziğinde kullanılan birleşik bir makam.

Bakınız: Acem, Bûselik

Dış bağlantılarDüzenle