Abevilyen

Paleolitik Çağ'ın ilk evresindeki uygarlık

Abevilyen Paleolitik Çağ'ın ilk evresindeki uygarlık. Adını Fransa, Somme'daki Abbeville alan (Abbeville Uygarlığı da denir) Abevilyen, Aşölyen'den hemen önce, yani günümüzden yaklaşık 500.000 yıl önce ortaya çıkmıştır. Abbeville kenti yakınlarında, Somme ırmağı kıyısındaki kazı yerinde bulunan (1836'dan sonra) iki yanı yontulmuş (biface) çakmak taşından baltalar ve birkaç araç-gereç, insan türünün tarihinin ne kadar eskiye dayandığının ilk kanıtları oluşturmuştur.

Abevilyen