Açık Kapı Politikası

Açık Kapı Politikası, ABD'nin, Çin'in toprak ve yönetim bütünlüğünün sağlanması, Çin'le ticari ilişkileri olan ülkeler arasında eşit ayrıcalıkların korunması için ilan ettiği ilkeler bildirgesidir (1899-1900). Böylece ABD denizaşırı ekonomik yayılmasını genişletmiştir. Bu politikadan sonra Ping-pong diplomasisine dek ABD ve Çin arasında herhangi bir bağlantı kurulamadı.