58 (sayı)

2 ile 29 asal sayılarının çarpımı olan çift yarı asal sayı

58 (elli sekiz), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 59'dan önce yer alır ve 57'den sonra gelir.