57 (sayı)

3 ile 19 asal sayılarının çarpımı olan yarı asal doğal sayı

57 (elli yedi), bir sayı. Doğal sayı sisteminde 58'den önce yer alır ve 56'dan sonra gelir.