4-Oktin

4-Oktin, ya da dipropiletilen, dördüncü karbonunda üçlü bağ içeren bir alkin türüdür ('4-' zincirdeki üçlü bağın yerini belirtir). Formülü C8H14'tür. Yoğunluğu 25 °C'de ve stabil koşullarda 0.751 g/mL'dir. Kaynama noktası 131-132 °C'dir. Ortalama molar kütlesi 110.20 g/mol'dür.

4-Oktin; 5-dekin, 3-hekzin ve 2-bütin ile bir simetrik alkin grubunu oluşturur.

Dış bağlantılarDüzenle

  • Sigma-Aldrich Co. 4-Octyne. 16 Ağustos 2016'da alındı.